20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Acidic Ionic Liquid [H-NP]HSO4 Promoted One-Pot Synthesis of Dihydro-1H-Indeno[1,2-b]pyridines and Polysubstituted Imidazoles
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Acidic ionic liquid [H-NP]HSO4 (H-NPBS); dihydro-1H-indeno [1,2-b]pyridines; green chemistry; polysubstituted imidazoles
مجله POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS
شناسه DOI 10.1080/10406638.2018.1557707
پژوهشگران حشمت اله علی نژاد (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، بهروز ملکی (نفر سوم) ، فرشته پورشبان اوشیبی (نفر چهارم)

چکیده

This research reports a green and efficient protocol for the one-pot synthesis of dihydro-1H-indeno[1,2-b]pyridines and polysubstituted imidazoles using a recyclable acidic ionic liquid [H-NP]HSO4 (H-NPBS). Non-corrosiveness, safe, low waste, generality, simplicity, easy for separation, short reaction times, high yields and environmentally benign are some of the advantages of this methodology. The [H-NP]HSO4 (H-NPBS) has been effectively recycled for six consecutive cycles without appreciable loss in its activity