20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی یک کمپلکس باز شیف مولیبدنیوم (VI) به عنوان نانوکاتالیزگر مغناطیسی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانو کاتالیزگر مولیبدنیوم (VI)، بازشیف، پیران ها، واکنش سه جزئی
پژوهشگران نغمه دیوسالار (دانشجو) ، نیاز منادی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور)

چکیده

در این مطالعه نانو کاتالیزگر مولیبدنیوم (VI) قابل بازیابی جدید از طریق اتصال کووالانسی لیگاند بازشیف روی سطح نانو ذرات پوشش داده شده، به وسیله 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان و سپس واکنش با MoO2(acac)2 تهیه شد. کاتالیزگر تهیه شده به وسیله تکنیک های متفاوتی مانند طیف سنجی فوریه-مادون قرمز، پراش اشعه x، میکروسکوپ الکترونی روبشی، ارتعاش مغناطیسی نمونه و آنالیز حرارتی وزن سنجی شناسایی شد. فعالیت کاتالیزی نانو کاتالیزگر در تهیه 2-آمینوH-4-بنزوپیران ها با فعالیت دارویی و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. 2-آمینوH-4-بنزوپیران ها از واکنش تک ظرفی، سه جزئی مالونیتریل، 1-نفتول و آلدهیدهای متفاوت در مجاورت نانو کاتالیزگر Fe3O4@SiO2@MoO2L و تحت شرایط بدون حلال تهیه شدند. مزایای این سنتز زمان کوتاه واکنش، جداسازی آسان، بازده خوب و استفاده از مفهوم شیمی سبز می باشد. همچنین این نانو کاتالیزگر به آسانی با استفاده از یک آهنربا بازیابی می شود.