20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس بازشیف مولیبدنیوم تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی: بعنوان یک کاتالیزگر قابل بازیابی در واکنش های آلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کمپلکس مولیبدنیوم، جداسازی مغناطیسی، نانوکاتالیزگر مغناطیسی ، بازشیف، واکنش های سه جزئی
پژوهشگران الهام مرادی خرمنانی (دانشجو) ، نیاز منادی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، یک کمپلکس مولیبدنیوم (VI) تثبیت شده بر روی بستر Fe3O4اصلاح شده با پوشش سیلیکا به عنوان نانوکاتالیزگر Fe3O4@SiO2@MoO2 تهیه شد. نانوکاتالیزگر تهیه شده، با استفاده از تکنیک های مختلف طیف سنجی و میکروسکوپی از جمله طیف سنجی فوریه مادون قرمز((FT-IR، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، آنالیز گرماوزن سنجی(TGA)، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی(ICP)، پراش اشعه ایکسXRD))، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشیVSM)) شناسایی شد. عملکرد کاتالیزی این نانو ساختار در تهیه 2-آمینو -H4پیران ها با استفاده از یک واکنش تک مرحله ا ی، سه جزئی حاصل از واکنش آلدهیدها، مالونیتریل و 1-نفتول تحت شرایط بدون حلال مورد ارزیابی قرار گرفت. از مزایای این سیستم کاتالیزی زمان کوتاه واکنش، جداسازی آسان کاتالیزگر از محیط واکنش، بازده بالای محصولات است. هم چنین نانوکاتالیزگر سنتزشده می تواند با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا و برای 4 مرتبه قابل استفاده مجدد باشد بدون اینکه کاهش قابل توجهی در عملکرد کاتالیزی آن ایجاد شود.