20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تثبیت کمپلکس باز شیف اکسووانادیوم (IV) بر روی بستر نانوذرات Fe3O4 به عنوان نانو کاتالیزگر ناهمگن 0
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، نانوذرات مغناطیسی، اکسید آهن، کمپلکس وانادیوم
پژوهشگران هدی داودی (دانشجو) ، نیاز منادی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور)

چکیده

در این کار، نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با کمپلکس وانادیوم تهیه شدند. نانو ساختارهای تهیه شده با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) FT-IR (، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM (، طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی ) ICP ( و پراش اشعه ایکس ) XRD ( شناسایی شدند. این ترکیب به عنوان کاتالیزگر با فعالیت بالایی برای تهیه 2-آمینو H -4 بنزو پیرانها از طریق واکنشهای تک ظرفی، سه جزئی، 1-نفتول، مالونیتریل و آلدهیدهای مختلف عمل میکند. این روش مزایای قابل توجهی مانند زمان کوتاه واکنش، شرایط بدون حلال، بازده بالا محصول و جداسازی آسان دارد. همچنین، نانو کاتالیزگر مغناطیسی میتواند به آسانی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی بازیابی و استفاده مجدد برای حداقل 5 بار بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزی شو