20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت جدید پلی دکسترین پیوند داده شده روی ورقه گرافن اصلاح شده به عنوان نانو جاذب برای حذف متیلن بلو از محلول آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
متیلن بلو، نانو جاذب مغناطیسی، بتاسیکلو دکسترین، گرافن اکسید
پژوهشگران تدا فرج پور (دانشجو) ، محمود تاجبخش (استاد راهنما) ، مریم فرهنگ (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش با یک روش ساده بر پایه اصلاح سطح گرافن اکسید با نانو ذرات Fe3O4 و بتا سیکلو دکسترین نانو جاذب مغناطیسی PMGO/B-CD تهیه شد. شناسایی نانو جاذب با استفاده FT-IR ، XRDt TGA, SEM صورت گرفت.