1402/12/06
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 09111146981

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای مغناطیسی عامل دارشده با یونهای فلزی در برخی واکنشهای آلی مانند واکنش جفت شدن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوکاتالیزگرمغناطیسی یونهای فلزی واکنش پروپاژیل آمین
سال 1394
پژوهشگران حشمت اله علی نژاد(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)، مصطفی خسروانجم(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، کاتالیزگرفلزی جدید بر پایه ی پلی وینیل ایمیدازول تثبیت شده بر گرافن مغناطیسی تهیه شده و با استفاده از روشهای مختلف مانند SEM ،TGA ،IR شناسایی شد و برای تهیه ی انواع مشتقات پروپارژیل آمینها از واکنش تک ظرفی آمین ٰآلدهید آلکین در محیط آبی استفاده شد.