20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز مایعات یونی، لیگاند های بازی مانند فنانترولین و کاتالیزگرهای عناصر واسطه تثبیت شده بر روی سطح نانو سیلیکا و استفاده از آن ها در سنتز ترکیبات آلی نظیر واکنش های جفت شدن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کاتالیزگر ناهمگن، مواد مزوحفره، نانو فیبر سلولز، مایع یونی
پژوهشگران نورا عقیلی (دانشجو) ، رحمان حسین زاده (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور) ، حمید سپهریان (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله سعی شده است با استفاده از شرایط ملایم و با رعایت اصول شیمی سبز بعضی از واکنش های مهم شیمی آلی انجام گیرد. برای این منظور از مایع یونی و کاتالیزگر ناهمگن بهره گرفته شده است. در ابتدا مشتقات اوره و S-تیوکربامات ها در مایع یونی [BMIM]BF4 به عنوان حلال سبز بدون استفاده از مواد اولیه سمی و خطرناک نظیر فسژن و ایزوسیانات سنتز شدند. علاوه بر این کاتالیزگرهای قابل بازیافت تثبیت شده بر پایه نانوحفره MCM-41 (phen-MCM-Br2)، SBA-15 (SBA-phen-Cu(I)) و نانو فیبر سلولز (CNF-phen-Cu(I)) سنتز شدند و با روش های مختلف مانند IR، TGA، XRD، CHN، SEM، TEM، BET، EDAX و AAS مورد شناسایی قرار گرفتند. کاتالیزگرMCM-41 عامل دار شده با فنانترولینیوم دی برومید در واکنش افزایش آزا-مایکل آمین های آروماتیک به ترکیبات α، β- غیراشباع نیتریل و نیترو در آب به عنوان حلال سبز به کار گرفته شد. همچنین روشی کارا برای واکنش جفت شدن C-N در مجاورت SBA-15 عامل دار شده با کمپلکس فنانترولین- مس (I) به عنوان کاتالیزگر ناهمگن گزارش شد. علاوه بر این کاتالیزگر نانو فیبر سلولز عامل دار شده با کمپلکس فنانترولین- مس (I) در تهیه دی آریل اترها و N-آریل آمیدها و N-H هتروسیکل به کارگرفته شد. کاتالیزگرهای ناهمگن فوق در شرایط واکنش پایدار بوده و با موفقیت مورد بازیافت و استفاده مجدد قرار گرفتند.