20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
Preparation and application of magnetic Ni nanocomposite (Fe3O4@SiO2@Ni2+) in adsorption of azo dyes
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Magnetic nanocomposite, adsorbent, azo dye, water treatment
پژوهشگران راضیه سادات مدنی (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، رحمان حسین زاده (نفر سوم) ، زری فلاح (نفر چهارم)

چکیده

In this study, preparation, characterization and adsorption properties of the magnetic nanocomposite Fe3O4@SiO2@Ni2+ made by chemical co-precipitation method were investigated. The structure of synthesized nanocomposite was characterized by using FT-IR, XRD, VSM, FE-SEM, EDX-MAP, TGA, BET, and ICP-OES analyses. The introduced nanocomposite exhibited a great tendency towards the azo and anionic dyes in aqueous media. The adsorption parameters were evaluated to find the optimal conditions of pH= 7, T= 293 K, amount of adsorbent= 10 mg, t= 10 min, and the initial concentration of Acid violet 5 dye= 20 mg/L. The isotherm and kinetic models were investigated by using adsorption equilibrium data. The magnetic nanocomposite gave a high maximum adsorption capacity (qmax) and adsorption percentage (%A) under optimal conditions.