20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز حس گرهای فلورسانی جدید بر پایه کالیکس[4]آرن دارای واحدهای کومارین برای شناسایی یون ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حس گرهای فلوئورسانی، کالیکس[4]آرن، واحدهای کومارین، یون مس، سرم خون
پژوهشگران الهام دومهری (دانشجو) ، رحمان حسین زاده (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور) ، احمدرضا بخردنیا (استاد مشاور)

چکیده

در این رساله چند مشتق از کالیکس[4]آرن دارای فلوئوروفور کومارین با استفاده از واکنش کلیک سنتز شدند. به این منظور، کالیکس[4]آرن های دارای کومارین A، B و C سنتز شدند و ساختار آن ها با استفاده از طیف NMR شناسایی گردید. سپس، خواص اتصال یون های فلزی مختلف با این ترکیبات بررسی و فرایند شناسایی از طریق طیف سنجی فرابنفش-مریی، فلوئورسانس و 1H NMR انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان کاتیون های گوناگون، این ترکیبات نسبت به یون مس گزینش پذیری بالایی دارند از این رو، ترکیبات سنتزی فوق، حس گرهای فلوئورسانسی کار آمدی برای یون مس می باشند. هم چنین ترکیبات A و B با موفقیت برای شناسایی مس در سرم خون انسان به کار برده شدند.