20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان 1. Characterization, Consideration and Catalytic Application of Novel Pyrazine-1,4-Diium Trifluoromethanesulfonate {[1,4-DHPyrazine](OTf)2}as a Green and Recyclable Ionic Liquid Catalyst in the Synthesis of Amidoalkyl Naphthol Derivatives
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Pyrazine-1,4-Diium Trifluoromethanesulfonate {[1,4-DHPyrazine](OTf)2}, Ionic Liquid Catalyst ,Amidoalkyl Naphthol
مجله JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
شناسه DOI
پژوهشگران حشمت اله علی نژاد (نفر اول) ، محمود تاجبخش (نفر دوم) ، محمد نوروزی (نفر سوم)

چکیده

An efficient and green one-pot method has been developed for the synthesis of amidoalkyl naphthol derivatives using reusable {[1,4-DHPyrazine](OTf)2} as an ionic liquid catalyst via condensation of aromatic aldehydes, β-naphthol and various amides under solvent-free conditions.