1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت پیوسته در انجمن فیزیک ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن فیزیک ایران، عضو پیوسته
سال 1399
پژوهشگران طاهره عزیزی

چکیده

اینجانب از سال 1389 که به عضویت هیات علمی دانشگاه مازندران درآمده ام، عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران شده ام و این همکاری تاکنون ادامه داشته است.