1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
سخنرانی در هفته پژوهش 99 در دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
امواج گرانشی
سال 1399
پژوهشگران طاهره عزیزی

چکیده

در این سخنرانی، نظریات گرانش اصلاح شده را در نظر می گیریم و به معرفی چگونگی انتشار امواج گرانشی و همچنین قطبش آنها را در چارچوب این نظریات می پردازیم.