1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
شرایط انرژی در نظریه گرانشی f(R,T) در رهیافت پالاتینی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کیهان شناسی، شرایط انرژی، گرانش اصلاح شده
سال 1399
پژوهشگران طاهره عزیزی ، عارفه گرجی زاده

چکیده

در این مقاله نظریه گرانشی f(R,T) در فرمالیزم پالاتینی را در نظر می گیریم که در آن متریک و هموستار آفین به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند و یک جفتیدگی ناکمینه بین اسکالر ریچی پالاتینی و رد تانسور انرژی تکانه ی مادی در کنش نظربه وجود دارد. پس از معرفی معادلات میدان و معادلات فریدمن تعمیم یافته در این سناریو، تحقق شرایط انرژی را برای دو مدل خاص از این نظریه گرانشی بررسی می کنیم.