1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
ترمودینامیک عالم FRW در نظریات گرانشی نرده ای- پیچش
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کیهانشناسی، گرانش اصلاح شده، گرانش توازی دور، جفتیدگی ناکمینه، ترمودینامیک
سال 1398
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران طاهره عزیزی

چکیده

در این مقاله اعتبار قوانین ترمودینامیک را در قالب نظریه گرانشی توازی دور با جفتیدگی ناکمینه بین پیچش و میدان اسکالر مورد مطالعه قرار می دهیم. برای این منظور، عالم FRW تخت را در نظر گرفته و نشان می دهیم که قوانین اول و دوم ترمودینامیک در افق ظاهری دینامیکی آن برقرارند. در ادامه فرض می کنیم که عالم توسط افق رویداد کیهانشناختی محصور شده است و نشان می دهیم که در این مورد نیز قانون اول ترمودینامیک معتبر است اما برقراری قانون دوم ترمودینامیک به مدل ناکمینه ی انتخاب شده و مؤلفه های تانسور انرژی- تکانه ی حاصل شده از آن بستگی دارد.