1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
تابش هاکینگ سیاهچاله در گرانش رنگین کمانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تابش هاکینگ
سال 1395
پژوهشگران اکبر اشرفی نژاد(دانشجو)، طاهره عزیزی(استاد مشاور)، اکرم السادات سفیدگر(استاد راهنما)

چکیده

تابش هاکینگ سیاهچاله در گرانش رنگین کمانی