1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو انجمن فیزیک ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن فیزیک ایران
سال 1389
پژوهشگران طاهره عزیزی

چکیده

عضو انجمن فیزیک ایران از سال 1389 تاکنون