1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
تورم داغ با جفتیدگی ناکمینه گرانشی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تورم داغ
سال 1395
پژوهشگران معصومه شکرانی طالعی(دانشجو)، طاهره عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

تورم داغ با جفتیدگی ناکمینه گرانشی