1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلهای انرژی تاریک برهمکنشی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انرژی تاریک
سال 1395
پژوهشگران نوشین بهروز(دانشجو)، طاهره عزیزی(استاد مشاور)، کوروش نوذری(استاد راهنما)

چکیده

مدلهای انرژی تاریک برهمکنشی