1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی از جنبه های کیهان شناختی کویینتسنس گسترده جدید
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کیهان شناسی، انرژی تاریک، میدان اسکالر، جفتیدگی ناکمینه، کویینتسنس گسترده
سال 1401
پژوهشگران زینب بابایی نژاد(دانشجو)، اکرم السادات سفیدگر(استاد مشاور)، طاهره عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

هدف این پژهش مطالعه و بررسی جنبه‌های مختلف مدل انرژی تاریک کوئینتسنس گسترده جدید است. این مدل با در نظر گرفتن یک جفتیدگی ناکمینه بین میدان اسکالر کوئینتسنس و اسکالر ریچی در فرمول-بندی پالاتینی معرفی شده است. در این راستا، ابتدا به مرور معادلات میدان مدل پرداخته و سپس دینامیک کیهان شناختی و فضای فاز کمیت‌ها در این مدل را مطالعه می کنیم و در می یابیم که عالم در نهایت وارد فاز دوسیته انرژی تاریک غالب خواهد شد. با بررسی چگالی انرژی و فشار مؤثر، مشاهده می کنیم که در این مدل، کمیت معادله حالت از مرز فانتوم گذر می کند. در ادامه به بررسی تحقق شرایط انرژی و به ویژه شرط انرژی ضعیف می‌پردازیم و نشان می دهیم که این شرط در مدل گرانشی مورد نظر برآورده می شود. در نهایت ترمودینامیک عالم را نیز در چارچوب این مدل مطالعه کرده و اعتبار قانون دوم ترمودینامیک تعمیم یافته را در افق ظاهری و افق رویداد عالم بررسی می‌کنیم.