1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
شرایط انرژی در مدل کوئینتسنس تعمیم یافته جدید
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میدان اسکالر ، انرژی تاریک، شرایط انرژی
سال 1402
پژوهشگران طاهره عزیزی ، زینب بابایی نژاد

چکیده

در این مقاله به بررسی محدودیت های اعمال شده توسط شرایط انرژی بر روی پارامترهای آزاد مدل کوئینتسنس تعمیم یافته جدید می پردازیم. این مدل انرژی تاریک با در نظر گرفتن یک جفتیدگی ناکمینه بین میدان اسکالر کوئینتسنس و اسکالر ریچی در فرمول‌یندی پالاتینی معرفی شده است. در این راستا، ابتدا به مرور معادلات میدان مدل پرداخته و سپس شرایط انرژی را بر روی آنها اعمال می کنیم و با استفاده از مقادیر اخیر پارامتر هابل و واشتاب، به بررسی تحقق شرط انرژی ضعیف می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که این شرط برای مدل گرانشی مورد نظر برآورده می‌شود.