1403/03/07
طاهره عزیزی

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک نظری
تلفن: 35302480

مشخصات پژوهش

عنوان
حل های کرمچاله باردار قابل گذر در نظریات گرانش اصلاح شده f(R,T)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نسبیت عام، کرمچاله قابل گذر، کرمچاله باردار، گرانش اصلاح شده، جفتیدگی با ماده
سال 1400
پژوهشگران طاهره عزیزی ، عارفه گرجی زاده

چکیده

در این پژوهش حل های کرمچاله باردار را در مدل f(R,T) که R اسکالر انحنا و T رد تانسور انرژی-تکانه است، مطالعه کرده و با بررسی معادلات میدان، تانسور انرژی-تکانه موثر آن ها را به دست می آوریم. سپس با استفاده از مولفه های فشار و چگالی انرژی به بررسی تحقق شرایط انرژی مانند شرط انرژی ضعیف و رفتار تابع چگالی انرژی بر حسب شعاع در این مدل می پردازیم.