1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن، حقوق اساسی، ایران
سال 1395
پژوهشگران جواد تقی زاده

چکیده

.