1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن، حقوق اساسی، ایران
سال 1395
پژوهشگران جواد تقی زاده

چکیده

از آذرماه 95 برای مدت 3 سال عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران می باشم.