1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
حقوق تطبیقی، دانشگاه مازندران
سال 1395
پژوهشگران جواد تقی زاده

چکیده

تاکنون یک شماره از مجله منتشر شده و شماره دوم زیر چاپ است