1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت پیوسته انجمن فرانسوی حقوق اساسی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن، حقوق اساسی، فرانسه
سال 1395
پژوهشگران جواد تقی زاده

چکیده

از سال 2003 تاکنون عضو پیوسته انجمن فرانسوی حقوق اساسی می باشم که ماه ژوئن امسال جهت شرکت در مجمع عمومی سه سالانه آن در شهر لیل به فرانسه مسافرت کردم.