1403/04/01
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قانون اساسی، قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، صلاحیت
سال 1394
مجله پژوهشهاي حقوقي
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده ، فاطمه سمیعیان

چکیده

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده ی حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرار داده اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه ی قاعده گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه ی وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعده گذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه ی تفسیری شماره 21934/30/16، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه ی تفسیری شماره 5318، تخصیصی صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. حال آنکه به نظر می رسد علیرغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهاماتی چند، ورود مجلس به حوزه ی صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.