1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشنامه حقوق تطبیقی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران جواد تقی زاده

چکیده

.