1403/03/25
سعیده صادقیان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302442

مشخصات پژوهش

عنوان
اجازه هست شتاب گرانش زمین را 10 متر بر مجذور ثانیه بگیریم؟
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ناوبری اینرسی - گرادیان گرانشی - میدان گرانشی زمین
سال 1402
پژوهشگران سعیده صادقیان

چکیده

در سده اخیر اندازه گیری شتاب گرانشی زمین با انگیزه های نظامی و تجاری مورد توجه واقع شده است. به طور مشخص، اگر این اندازه گیری از دقت کافی برخوردار باشد می تواند در تعیین موقعیت منابع نفتی به کار رود. همچنین، از میدان گرانشی زمین می توان به عنوان راهنما در مکان یابی وسایل متحرک مانند هواپیما و زیردریایی استفاده کرد. ناوبری اینرسی مبتنی بر ژیروسکوپ و شتاب سنج، خطای زیادی دارد و نیاز به روشهای کمکی مانند استفاده از امواج الکترومغناطیسی دارد. در محیط هایی که امواج الکترومغناطیسی در آن ها نفوذ نمی کند (مانند زیرآب) یا در جاهایی که حساسیت شناسایی امواج وجود دارد، استفاده از میدان گرانشی زمین اهمیت پیدا می کند. در این ارائه، پس از معرفی واحد اندازه گیری تغییرات گرانش و دستگاه های مختصات مناسب در بحث ناوبری، نقشه میدان گرانشی زمین و سطوح هم پتانسیل آن را شرح می دهیم. پس از تبیین روشهای نوین به کار رفته در دستگاه های اندازه گیری تغییرات شتاب گرانشی، اساس کار یک نمونه از این دستگاه ها را توضیح می دهیم. با داشتن نقشه تغییرات گرانش زمین و اندازه گیری به هنگام آن، می توان تعیین موقعیت را دقیق تر کرد.