1403/03/07
سعیده صادقیان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302442

مشخصات پژوهش

عنوان
تقارن های پنهان فضا-زمان لنز-تیرینگ تعمیم یافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فضا-زمان خمیده، متریک لنز- تیرینگ، تانسور کیلینگ
سال 1401
پژوهشگران سعیده صادقیان ، حنیف گلچین

چکیده

جواب سیاه چاله چرخان در ابعاد بالاتر، تحت عنوان مایرز-پری به خوبی شناخته شده است. در حد چرخش آرام که تمام پارامترهای دوران این جواب کوچک هستند، متریک تقارن های متفاوتی دارد. با اضافه کردن یک جمله مناسب وابسته به مکان به این متریک، به طوری که متریک حاصل همچنان جواب نظریه اینشتین خالص تا مرتبه اول در بسط پارامتر دوران باقی بماند، به فضا-زمان لنز-تیرینگ تعمیم یافته می رسیم. در این کار، با بررسی معادلات ژئودزیک زمان گونه روی فضا-زمان لنز-تیرینگ تعمیم یافته درمی یابیم که این معادلات جداشدنی هستند. همچنین با مطالعه ثوابت حرکت متناظر با معادلات ژئودزیک، ساختار جبری تقارن های آشکار و پنهان این فضا-زمان و تانسورهای کیلینگ مرتبه دوم متناظر را به دست می آوریم.