1403/03/07
سعیده صادقیان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302442

مشخصات پژوهش

عنوان
دوازدهمین کنفرانس ذرات و میدانها (شاهرود)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران سعیده صادقیان

چکیده

محورهای علمی کنفرانس: فیزیک انرژیهای بالا-نظری (Hep-th) فیزیک انرژیهای بالا-پدیده شناسی (Hep-ph) فیزیک انرژیهای بالا-تجربی (Hep-ex) فیزیک انرژیهای بالا-شبکه (Hep-lat) ریاضیات فیزیک ذرات و هسته ای (Math-ph) فیزیک کوانتومی (Quant-ph) فیزیک هسته ای نظری (Nucl-th)