1403/03/07
سعیده صادقیان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302442

مشخصات پژوهش

عنوان
پویش هندسه نزدیک افق سیاه چاله مایرز-پری فرینه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیاه چاله چرخان، مایرز-پری، هندسه نزدیک افق فرینه، معادله کلاین گوردن
سال 1400
پژوهشگران سعیده صادقیان

چکیده

سیاه چاله چرخان مایرز-پری تعمیم سیاه چاله چرخان کر چهار بعدی به ابعاد بالاتر است. هندسه نزدیک افق این سیاه چاله در حد دمای صفر (فرینه)، خود جوابی مستقل برای معادلات اینشتین است و با پارامترهای دوران توصیف می شود. برای شناخت بهتر این هندسه نزدیک افق فرینه، به مطالعه پیمایش گرهای ذره آزاد و میدان اسکالر که به ترتیب در معادلات ژئودزیک و کلاین گوردن صدق می کنند، می پردازیم. نشان می دهیم معادلات ژئودزیک و کلاین گوردن روی هندسه نزدیک افق فرینه سیاه چاله مایزر-پری، جداشدنی و حل پذیر هستند. همچنین ارتباط بین معادلات حرکت یادشده روی هندسه نزدیک افق فرینه را بررسی می کنیم.