1403/03/07
سعیده صادقیان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35302442

مشخصات پژوهش

عنوان
تقارن ها در نزدیکی افق سیاه چاله
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سیاه چاله، افق، تقارن
سال 1399
پژوهشگران سعیده صادقیان

چکیده

در این سخنرانی، تقارن های فضای نزدیک افق سیاه چاله را در سه سطح ایزومتری و تقارن پنهان و تقارن های مجانبی بحث می کنیم. خواهیم دید که گروه تقارن های پنهان همانند ایزومتری ها در حد نزدیک افق سیاه چاله فرینه بزرگ نمی شود. در آخر هم، با گذاشتن شرط مرزی مناسب، گروه تقارن مجانبی نزدیک افق را بحث می کنیم.