16 خرداد 1402
سيده ساجده جعفريان اميري

سیده ساجده جعفریان امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن: 011-35302300
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان What is the best catalyst for biomass pyrolysis
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Catalyst Pyrolysis Biochar Zeolite Silicon Composite
مجله JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS
شناسه DOI 10.1016/j.jaap.2021.105280
پژوهشگران امید نوروزی (نفر اول) ، سمیه تقوی (نفر دوم) ، پریشز آرکو (نفر سوم) ، سیده ساجده جعفریان امیری (نفر چهارم) ، میشلا سیگنورتو (نفر پنجم) ، انیمش دوتا (نفر ششم به بعد)

چکیده

-