1403/03/31
سیده ساجده جعفریان امیری

سیده ساجده جعفریان امیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35305275

مشخصات درس

عنوان شیمی صنعتی 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اصول محاسبات شیمی صنعتی
توضیحات