16 خرداد 1402
سيده ساجده جعفريان اميري

سیده ساجده جعفریان امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن: 011-35302300
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات درس

عنوان شیمی صنعتی 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اصول محاسبات شیمی صنعتی
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است