1403/03/25
سیده ساجده جعفریان امیری

سیده ساجده جعفریان امیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35305275

مشخصات درس

عنوان اصول محاسبات شیمی صنعتی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز شیمی فیزیک1
توضیحات