1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونگی رفع ابهام از رأی داور در زمان اجرا با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ابهام رأی، رأی داوری، رفع ابهام
سال 1399
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم ، محدثه فتح الهی

چکیده

یکی از شیوه های رایج فصل اختلافات بین طرفین، داوری است. از ویژگی های حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا بودن آن است که رأی صادره توسط داور نیز به مانند حکم دادگاه از این ویژگی برخوردار است. برخلاف رأی دادگاه، در داوری طرفین اختلاف، حق اعتراض نسبت به رأی صادره را نخواهند داشت و فقط تحت شرایطی خاص، امکان ابطال رأی داور وجود دارد. حال اگر رأی داور دارای ابهام باشد، با توجه به عدم امکان اعتراض به رأی، در زمانی که طرفین در مقام اجرای رأی بر می آیند و با نوعی ابهام در آن مواجه می شوند، مرجع صالح برای درخواست رفع ابهام از رأی داوری چه مرجعی است؟ آیا ابهام رأی می تواند موجبات توقیف عملیات اجرایی را فراهم کند؟ و آیا مرجع اجرای رأی رأساً می تواند درخواست رفع ابهام از رأی را داشته باشد؟ مرجع رفع ابهام از رأی داور دادگاه است و این امر از طریق اخذ نظر از داوران به عمل می آید. هریک از طرفین داوری و نیز مرجع اجرای رأی داور حق درخواست رفع ابهام از رأی داور را دارند. رأی داور قابل اعتراض نیست بلکه در مواردی در ماده 489 ق.آ.د.م قابل ابطال است.