1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پذیرش ابداعات ورزشی در قلمرو حقوق مالکیت فکری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ابداعات ورزشی، حقوق مالکیت فکری، مصادیق آفرینش های فکری، حقوق ورزشی.
سال 1397
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم ، احسان نعمتی

چکیده

اساساً دو مقوله ورزش و حقوق مالکیت فکری دارای ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی باهم می باشند، اگرچه محتمل است بسیاری افراد از این ادعا متعجب گردند؛ در حالی که می توان به مواردی از جمله طرح ورزشی، نام تجاری، حق پخش مسابقات ورزشی و توسعه تکنولوژی در حیطه ورزش اشاره نمود که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری قرار دارند. لیکن موضوعی که هیچگاه به آن پرداخته نشده، بحث خلاقیت های ورزشی اعم از تاکتیک های تیمی، تکنیک های فردی، هر نوع فنون یا سبک ابداعی و سایر موارد مشابه می باشد که در این مقاله برای نخستین بار به آن پرداخته خواهد شد. تا کنون، هیچ قانون و یا کنوانسیونی، به طور صریح خلاقیت های ورزشی را در زمره حمایت حقوق مالکیت فکری قرار نداده است ولی به نظر می رسد که این مهم به جهت وجود خلاقیت، نوآوری، دارای ارزش مادی و کارآمدی فراوانی بوده و قابلیت تحت شمول قرار گرفتن در زمره مصادیق حقوق مالکیت فکری را خواهد داشت.