1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عقد لازم، عقد جائز،وکالت بلاعزل،عقود لازم خارج.
سال 1397
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم ، نغمه یوسفی ، احسان نعمتی

چکیده

شرط ضمن العقد خارج لازم، هم سهل است و هم ممتنع. از نظر کاربرد به ویژه در عقود وکالت آن چنان تکرار می شود که گوش عموم با آن آشناست و جزء لاینفک آن عقداست. اما از نظر تحلیل و مبانی آنچنان ثقیل و پیچیده است که هنوز هم برسرکاربرد و مبنای آن اختلافات جدی وجود دارد، زیرا اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردید نظر طرفهای قرارداد را تأمین نکند در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفادر غالب شرط ضمن عقد، روی آورده اند.بااین اوصاف در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ هایی مبنی بر اینکه ، وجود یا عدم وجود عقد خارج لازم ،در بلاعزل بودن وکالت چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ و درصورت اثبات ،عدم وجود چنین عقدی، آیا بلاعزل بودن دچار خدشه می شود؟ وهمچنین اثبات عدم وجود عقد خارج لازم به چه صورت است؟می باشیم.