1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
ماهیت حقوقی ارز های دیجیتال (بیت کوین)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیت کوین، ارز، دارایی، دیجیتال، پول
سال 1402
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم ، حسن ربانی ، عباس مقدری امیری

چکیده

تبیین ماهیت حقوقی بیت کوین به عنوان معروفترین و معتبرترین ارز دیجیتال موجب می شود که امر مقررات گذاری در این حوزه به راحتی صورت پذیرد زیرا تا ماهیت حقوقی یک پدیده مشخص نشود، نمی توان نسبت به جوانب مختلف وآثار آن اقدام به قانونگذاری و وضع مقررات نمود. اصلی ترین سوالی که در این مقاله به دنبال پاسخگویی آن هستیم آنست؛ ماهیت بیت کوین چیست ؟ راجعه به ماهیت حقوقی بیت کوین دو دیدگاه وجود دارد . عده ای معتقدند که بیت کوین به عنوان یک ارز غیر رسمی، ماهیتی شبیه پول دارد. در مقابل عده ای دیگر معتقدند ؛ بیت کوین نوعی دارایی بوده و ماهیتی شبیه سهام و دیگر اوراق بهادار که مورد معامله قرار می گیرد را داراست. هر چندطرفداران هر یک از دو دیدگاه برای توجیه نظریه خود دلایل را مطرح می کنند ودر ظاهر به نظر می رسد دیدگاهی که قائل به پول بودن ماهیت بیت کوین باشد، صحیح باشد؛ زیرا طرفداران نظریه دارایی بودن بیت کوین برای توجیه پرداخت مالیات نسبت به این گونه ارزها، قائل اند ماهیت آن نوعی دارایی است وانگهی باید اذعان داشت که هیچ یک از نظریه های بیان شده کامل نیستند. برهمین اساس ضمن بررسی دیدگاههای مختلف درصدد تنویر ماهیت دقیق بیت کوین بر خواهیم آمد.