1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
شبکه های علمی اجتماعی و شبکه سازی در پژوهش
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
شبکه های علمی، اجتماعی، شبکه سازی، پژوهش
سال 1401
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

شبکه های علمی اجتماعی و شبکه سازی در پژوهش