1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه های الکترونیک قوه قضاییه با محوریت: بررسی مدیریت پرونده (سمپ)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه های الکترونیک، قوه قضاییه، سمپ
سال 1401
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

آشنایی با سامانه های الکترونیک قوه قضاییه با محوریت: بررسی مدیریت پرونده (سمپ)