1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندی های جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
دانشگاه، رتبه بندی، علم سنجی، دانشگاه مازندران
سال 1402
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندی های جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه