1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
اعاده دادرسی ویژه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اعاده، دادرسی، ویژه،
سال 1401
پژوهشگران ام البنین مقصودی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

اعاده دادرسی ویژه