1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تشریفات در عقد نکاح
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تشریفات، عقد نکاح،
سال 1401
پژوهشگران امیر حاجیان برنجستانکی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

نقش تشریفات در عقد نکاح