1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی دعاوی مرتبط با حقوق خانواده
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
حقوق خانواده
سال 1401
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

حقوق خانواده