1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاهی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر، برتر، دانشگاه، حقوق خصوصی
سال 1401
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران