1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات زیست محیطی مصارف خانوارها با توجه به توسعه گازرسانی: یک تحلیل داده- ستانده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل داده – ستانده، محیط زیست، توسعه گازرسانی و مصارف خانوار
سال 1395
مجله اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي
شناسه DOI
پژوهشگران نورالدین شریفی ، سمیه دهقانپور وحید

چکیده

در بررسی ابعاد اقتصادی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن در دهه های اخیر اهمیت فراوانی یافته است. در این میان خانوارها یکی از مهم ترین بخش های مصرف کننده انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می شوند. در میان انواع حامل های انرژی، استفاده از گاز طبیعی به دلیل کربن کمتر، آلودگی کمتری به دنبال دارد. این تحقیق تغییرات در انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف انرژی و دیگر مصارف خانوارهای کشور در سال های 1380 و 1391 را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از تحلیل داده-ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل های انرژی در سال 1391 در مقایسه با سال 1380 افزایش یافته و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال 1391 نسبت به سال 1380 شده است. با این حال، توسعه گازرسانی سبب شده است تا انرژی مصرفی خانوارها و انرژی مصرفی برای تهیه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به سمت استفاده از انرژی های پاک تر متمایل گردد.