1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
تجارت آب مجازی در ایران: یک تحلیل داده-ستانده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تجارت خارجی، آب مجازی، تحلیل داده-ستانده، ایران.
سال 1401
مجله سیاستگذاری اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران نورالدین شریفی ، حسین اسماعیلی

چکیده

مشکل کمبود آب سبب شد تا علاوهبر مزیت نسبی کشورها در تولید کالاها و خدمات، آب مصرف شده در تولید محصولات هم مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی محاسبه میزان مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب در تولید انواع محصولات صادراتی ایران است. علاوه بر این، میزان آب صرفهجویی شده از واردات کالاها و خدمات برای مصارف واسطه و نهایی محاسبه میشود. برای این منظور از مدل داده-ستانده استفاده میگردد. اطلاعات مورد نیاز عمدتا از جدول داده-ستانده سال 1740 ایران که آخرین جدول آماری رسمی کشور است، تامین میشود. بر اساس نتایج حاصل، صادرات آب مجازی کشور در سال 10459 میلیون متر مکعب واردات آب / 0010/04 میلیون متر مکعب بوده است که در مقایسه با 07 ،1740 5000 - متر مکعب بوده است که وارد کننده / مجازی کشور در این سال، تراز تجاری کشور در این سال 90 705 تریلیون ریال / خالص آب مجازی میباشد. این در حالی است که تراز تجاری کشور در این سال، 94 بوده است. در این بین، تولیدات محصولات زراعی و باغی به دلیل ضریب فزاینده آببری بالا، بیشترین صادرات آب مجازی، بیشترین وارد کننده آب مجازی و بیشترین تراز تجاری منفی آب مجازی را در این سال داشته است.