1403/04/24

عبد الرئوف صمدی میبدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35302396

مشخصات درس

عنوان رادیو شیمی
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات