1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
واکنش تک ظرفی بورونیک اسید ها، آمین ها و آلدهید ها تحت شرایط فراصوت بر اساس واکنش پتاسیس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واکنش تک ظرفی، واکنش پتاسیس، شرایط فراصوت.
سال 1394
پژوهشگران سحر بائد(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق، مشتقات آریل آمینو متیل فنول ها که به عنوان حدواسط های ارزشمندی در سنتز آلی و شیمی دارویی شناخته شده اند با استفاده از سالیسیل آلدهید، بورونیک اسید های مختلف و آمین های متنوع بر اساس واکنش تک ظرفی پتاسیس تحت تابش فراصوت تهیه شدند . واکنش مذکور با به کارگیری اتانول به عنوان حلال و شرایط ملایم طی شرایطی سازگار با محیط زیست انجام شد. این روش از مزایایی از قبیل بازده خوب تا عالی، زمان واکنش کوتاه و شرایط ملایم برخوردار می باشد.